คู่มือ RMS2012

รหัสวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2558

รหัสวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

รหัสวิชาที่สถานศึกษากำหนดเอง

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ.2562

ลิงค์หน่วยงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น รุ่น 197  วันที่ 9 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 63

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

รายวิชาที่เปิดสอนรุ่น 197 สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า

รายวิชาที่เปิดสอนสาขาเอี่ยมละออและ สาขาบ่อนไก่

ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา โดยคุณครูบุญนาค ภัทรพงศ์มณี  ครูชำนาญการ และ นางบุศรา ทินนา นักศึกษาแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย  ได้นำชุดผ้าไหมที่ได้ทำการออกแบบและตัดเย็บเป็นชุดประจำชาติ ในโครงการมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10  สำหรับกงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศคีร์กีซสถาน (Kyrgyzstan)  จำนวน 2 ชุด  จัดแสดง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา นำโดย ดร.รุ่งนภา ปุณยานุเดช ผู้อำนวยการวิทยาลัย และครูบุญนาค ภัทรพงศ์มณีและครูยอแสง โกวิททวี ร่วมตัดเย็บ งาน "มหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสุ๋เส้นทางโลกครั้งที่ 10" ได้รับเกียรติตัดเย็บให้กลสุลกิตติมาศักดิ์ ประเทศคีร์กีซสถาน Kyrgyz Republic ดีไซร์เนอรฺ์ Designer โดยนางสาวรติรัตน์ เปรมรัตนชัย ตัดเย็บโดยนักศึกษาแผนกวิชาเสื้อสตรี นางสาวบุศรา ทินนา,นางสาวสุภัญญา เชยแสง นางสาวณิชาพร ชัยคูณผล

การประชุมหารือวางแผนขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ ตามบทบาทภารกิจ สำหรับกลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่าง เรื่อง การพัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ ในกลุ่มของวิทยาลัยสารพัดช่าง ตามนโยบายและจุดเน้น การปฎิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง อาชีวศึกษายกกำลังสอง (Thailand Vocational Education Eco-System : TVE2S)ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาเอี่ยมละออ กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจาก ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและความร่วมมือ (กรอ.อศ.) วิชาชีพระยะสั้นและการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาในการประชุมครั้งนี้ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและความร่วมมือ (กรอ.อศ.)
วิชาชีพระยะสั้นและการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ
ขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะอาชีพเฉพาะทางภายใต้
กิจกรรม การแยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะวิชาชีพกำลังคน (Re-skills
Up-skills New-skills) โดยมีนายพรชัย ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง
สี่พระยา เป็นผู้กล่าวรายงาน 

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา กำหนดจัดโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง
เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะอาชีพ เฉพาะทาง ภายใต้กิจกรรม : การยกระดับศักยภาพ
และพัฒนาทักษะวิชาชีพกำลังคน (Re-Skills Up-Skills New-Skills)
อบรมวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่ประชาชนทั่วไป #ฟรี หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 5 วิชา

นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา และครูอุกฤษฎ์ วัชระพิริยกุล
ร่วมบันทึกเทปช่อง Thai PBS ออกอากาศ ในวันที่ 29 พค.63 เวลา 07.30 น. ถึง 8.00 น.
ในหัวข้อ การสอนวิชาชีพระยะสั้น 150 ชั่วโมง ในรายวิชา "ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง
ปรับอากาศในรูปแบบออนไลน์"

เมื่อวันที่ 15 พค  63 ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
และอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชม
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา โดยมีผู้อำนวยการ
คณะครู  เจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง ได้มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 พิมพ์

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

       ประวัติผู้อำนวยการ

Facebook วิทยาลัย

เผยแพร่บทความวิชาการ


ชุดการสอนวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

ครูวชิระ  ไชยสิงห์


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday46
mod_vvisit_counterYesterday93
mod_vvisit_counterThis week277
mod_vvisit_counterLast week505
mod_vvisit_counterThis month139
mod_vvisit_counterLast month2142
mod_vvisit_counterAll days124840

We have: 1 guests online
Your IP: 35.153.39.7
 , 
Today: ธ.ค. 02, 2020