คู่มือ RMS2012

รหัสวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2558

รหัสวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

รหัสวิชาที่สถานศึกษากำหนดเอง

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ.2562

ลิงค์หน่วยงาน

จะเปิดรับสมัครรุ่นต่อไปประมาณเดือนสิงหาคม 2563  

ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย


ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและความร่วมมือ (กรอ.อศ.)
วิชาชีพระยะสั้นและการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ
ขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะอาชีพเฉพาะทางภายใต้
กิจกรรม การแยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะวิชาชีพกำลังคน (Re-skills
Up-skills New-skills) โดยมีนายพรชัย ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง
สี่พระยา เป็นผู้กล่าวรายงาน 

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา กำหนดจัดโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง
เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะอาชีพ เฉพาะทาง ภายใต้กิจกรรม : การยกระดับศักยภาพ
และพัฒนาทักษะวิชาชีพกำลังคน (Re-Skills Up-Skills New-Skills)
อบรมวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่ประชาชนทั่วไป #ฟรี หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 5 วิชา

นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา และครูอุกฤษฎ์ วัชระพิริยกุล
ร่วมบันทึกเทปช่อง Thai PBS ออกอากาศ ในวันที่ 29 พค.63 เวลา 07.30 น. ถึง 8.00 น.
ในหัวข้อ การสอนวิชาชีพระยะสั้น 150 ชั่วโมง ในรายวิชา "ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง
ปรับอากาศในรูปแบบออนไลน์"

เมื่อวันที่ 15 พค  63 ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
และอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชม
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา โดยมีผู้อำนวยการ
คณะครู  เจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง ได้มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
บริการล้างแอร์ "ช่างพันธ์ R อาชีวซ่อมทั่วไทย" พิมพ์

ตามนโยบายในการยกระดับมาตรฐานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อุชุมชน Fix It Center โครงการ

ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ)และสำนักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน)  ณ บริเวณเขตคลองสาน

 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 พิมพ์

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

          ประวัติผู้อำนวยการ

Facebook วิทยาลัย

เผยแพร่บทความวิชาการ


ชุดการสอนวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

ครูวชิระ  ไชยสิงห์


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday39
mod_vvisit_counterYesterday66
mod_vvisit_counterThis week231
mod_vvisit_counterLast week384
mod_vvisit_counterThis month294
mod_vvisit_counterLast month2386
mod_vvisit_counterAll days116663

We have: 1 guests online
Your IP: 54.236.59.154
 , 
Today: ส.ค. 05, 2020