เอกสารภายในวิทยาลัย

คู่มือ RMS2012

รหัสวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2558

รหัสวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

รหัสวิชาที่สถานศึกษากำหนดเอง

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ.2562

ลิงค์หน่วยงาน

"ครูพร้อม" www.ครูพร้อม.com

.


ประกาศ ! ข่าวการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา กำลังเปิดรับนักศึกษาระยะสั้น รุ่น 206 ตั้งแต่ วันที่ 9  ธันวาคม 2565 - ถึงวันที่ 23 มกราคม 256ุ6 สมัครออนไลน์ เปิดรับวันที่ 13 ธันวาคม 256ุ5 เป็นต้นไป เปิดเรียนวันที่ 23 มกราคม 2566 

วิชาที่เปิดสอน สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า

วิชาที่เปิดสอน สาขาเอี่ยมละออ และสาขาบ่อนไก่NEW! แบบติดตามผลการมีงานทำผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา


วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและปรเะเมินคุณภาพการศึกษา (องคฺ์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
เผยแพร่บทความวิชาการ พิมพ์

บันทึกข้อความขอเผยแพร่ผลงานวิชาการและนวุัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษา ในเว็บไซด์วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา


ผลงานทางวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Onlie)หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


นวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาองค์กรแห่งเรียนรู้อาชีพชุมชนแบบมีส่วนร่วมในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะุแก่ผู้เรียนวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา


ชุดการสอนวิชา งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (1105-1303)

หลักสูตรระยะส้ัน พุทธศักราช 2558  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

(หน่วยที่ 4 เรื่องการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์)

ของ นายวชิระ ไชยสิงห์  วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา


 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พิมพ์

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

          นางสาวกฤติญา  วังหอม
             ผู้อำนวยการวิทยาลัย
        

เผยแพร่บทความวิชาการ


ชุดการสอนวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

ครูวชิระ  ไชยสิงห์


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ ๑๓-๑๕ มกราคม ๒๕๖๖วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ร่วมงานสมโภชพระอาราม ๑๙๕ ปี วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร เสน่ห์วันวานเทศกาลงานวัด “

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรมการพัฒนางาน (Performance Appraisal:PA)

วันที่ 3-5 ธันวาคม 2565 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2565

การแข่งขันทักษะงานจักรยานยนต์หลักสูตรประกาศนิยบัตรวิชาชีพระดับจังหวัดประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันทักษะการตัดผมสุภาพบุรุษ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปี65

fix it เอี่ยมละออ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 พิธีมอบใบประกาศวิชาชีพระยะสั้นและพิธีปิดโครงการขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพวิถีใหม่อย่างยังยืนปี 2565

วันที่ 15 สิงหาคม2565 พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพวิถีใหม่อย่างยังยืนปี 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11-13 สิงหาคม 2565 ออกให้บริการตัดผมชาย-ตัดผมหญิงให้แก่ประชาชนในโครงการจิตอาสาพระราชทาน”วันแม่แห่งชาติ”เราทำความดีด้วยหัวใจ


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday37
mod_vvisit_counterYesterday72
mod_vvisit_counterThis week611
mod_vvisit_counterLast week497
mod_vvisit_counterThis month2272
mod_vvisit_counterLast month2401
mod_vvisit_counterAll days191190

We have: 3 guests online
Your IP: 3.235.195.196
 , 
Today: ม.ค. 28, 2023