คู่มือ RMS2012

รหัสวิชา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2558

รหัสวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

รหัสวิชาที่สถานศึกษากำหนดเอง

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พ.ศ.2562

ลิงค์หน่วยงาน

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น รุ่น 196 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2563

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.

ข่าวการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

รายวิชาที่เปิดสอนรุ่น 196 สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า

รายวิชาที่เปิดสอนสาขาเอี่ยมละออและ สาขาบ่อนไก่

  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและความร่วมมือ (กรอ.อศ.)
วิชาชีพระยะสั้นและการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ
ขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะอาชีพเฉพาะทางภายใต้
กิจกรรม การแยกระดับศักยภาพและพัฒนาทักษะวิชาชีพกำลังคน (Re-skills
Up-skills New-skills) โดยมีนายพรชัย ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง
สี่พระยา เป็นผู้กล่าวรายงาน 

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา กำหนดจัดโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง
เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะอาชีพ เฉพาะทาง ภายใต้กิจกรรม : การยกระดับศักยภาพ
และพัฒนาทักษะวิชาชีพกำลังคน (Re-Skills Up-Skills New-Skills)
อบรมวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่ประชาชนทั่วไป #ฟรี หลักสูตร 30 ชั่วโมง จำนวน 5 วิชา

นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา และครูอุกฤษฎ์ วัชระพิริยกุล
ร่วมบันทึกเทปช่อง Thai PBS ออกอากาศ ในวันที่ 29 พค.63 เวลา 07.30 น. ถึง 8.00 น.
ในหัวข้อ การสอนวิชาชีพระยะสั้น 150 ชั่วโมง ในรายวิชา "ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง
ปรับอากาศในรูปแบบออนไลน์"

เมื่อวันที่ 15 พค  63 ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการอาชีวศึกษา   
และอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชม
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา โดยมีผู้อำนวยการ
คณะครู  เจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง ได้มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง

ทำเนียบผู้บริหาร พิมพ์
ทำเนียบผู้บริหารอดีตจนถึงปัจจุบัน


 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

          ประวัติผู้อำนวยการ

Facebook วิทยาลัย

เผยแพร่บทความวิชาการ


ชุดการสอนวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์  

ครูวชิระ  ไชยสิงห์


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday33
mod_vvisit_counterYesterday81
mod_vvisit_counterThis week286
mod_vvisit_counterLast week553
mod_vvisit_counterThis month1525
mod_vvisit_counterLast month2013
mod_vvisit_counterAll days119907

We have: 7 guests online
Your IP: 3.226.241.176
 , 
Today: ก.ย. 23, 2020